Μέλη Εργαστηρίου ΠληροφορικήςΜέλη ΔΕΠ

Δημήτριος Πρέντζας (Διευθυντής Εργαστηρίου), Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Νικόλαος Παναγιώτου (Συνεργαζόμενο μέλος), Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέλη Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)

Μαρία Χατζησάββα, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Υποψήφιοι Διδάκτορες

Νικόλαος Καριπίδης, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Σταύρος Τσέτσος, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Πτυχιούχοι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Αικατερίνη Δημητριάδου, πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Αλλες σελίδες του ιστότοπου

Γενικές πληροφορίες

Διεύθυνση εργαστηρίου

Μέλη εργαστηρίου

Υποστηριζόμενα μαθήματα

Ερευνητικό έργο

Υποδομή

Διδακτορικές διατριβές

Πτυχιακές εργασίες

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα