Εργαστήριο Πληροφορικής
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΤο Εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2000 (ΦΕΚ 176/31/7/2000) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των ζητημάτων της Πληροφορικής στο πλαίσιο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.Η Πληροφορική είναι μια ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή με σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών της Πληροφορικής στην εκπαίδευση αποτελεί ενδιαφέρον ζήτημα των τελευταίων έξι δεκαετιών. Τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια τεχνολογίες της Πληροφορικής ενσωματώνονται και στην προσχολική εκπαίδευση.Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Υποστήριξη του διδακτικού έργου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία σε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου,
  • Ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση τεχνολογιών της Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
  • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής καθώς και σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση
Αλλες σελίδες του ιστότοπου

Γενικές πληροφορίες

Διεύθυνση εργαστηρίου

Μέλη εργαστηρίου

Υποστηριζόμενα μαθήματα

Ερευνητικό έργο

Υποδομή

Διδακτορικές διατριβές

Πτυχιακές εργασίες

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα