Εργαστήριο Πληροφορικής: Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Νέα Χηλή 68100, Αλεξανδρούπολη

Αριθμός τηλεφώνου Εργαστηρίου: 25510-30078

Αριθμός τηλεφώνου Διευθυντή Εργαστηρίου: 25510-30086

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address): dprentza@psed.duth.gr, mhat@psed.duth.gr

Ιστότοπος Εργαστηρίου: http://infolab.psed.duth.gr
Ιστότοποι Ιδρύματος, Σχολής, Τμήματος:

Ιστότοπος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: http://www.duth.gr

Ιστότοπος Σχολής Επιστημών Αγωγής: http://www.edu.duth.gr

Ιστότοπος Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία: http://www.psed.duth.gr

Αλλες σελίδες του ιστότοπου

Γενικές πληροφορίες

Διεύθυνση εργαστηρίου

Μέλη εργαστηρίου

Υποστηριζόμενα μαθήματα

Ερευνητικό έργο

Υποδομή

Διδακτορικές διατριβές

Πτυχιακές εργασίες

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα