Υποστηριζόμενα ΜαθήματαΣτο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του Εργαστηρίου Πληροφορικής υποστηρίζονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του ΤΕΕΠΗ.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα που υποστηρίζονται είναι:

  • μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ στο χώρο του Εργαστηρίου σε εβδομαδιαία βάση στη διάρκεια του εξαμήνου,
  • μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις σε συγκεκριμένες ενότητες της ύλης,
  • μαθήματα με λίγες εργαστηριακές δραστηριότητες στη διάρκεια του εξαμήνου

Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν τα μαθήματα των δύο πρώτων ομάδων.
Προπτυχιακά μαθήματα με εργαστηριακές ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει προπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζονται από το Εργαστήριο και περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Στα πρώτα τέσσερα μαθήματα οι εργαστηριακές ασκήσεις δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το πέμπτο μάθημα αφορά το πεδίο της Στατιστικής.

Προπτυχιακά μαθήματα με εργαστηριακές ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

Υποχρεωτικό / Επιλογής

Διδάσκων/Διδάσκοντες

Αρχές της Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Ι

2ο

Υποχρεωτικό

Δ. Πρέντζας,
Μ. Χατζησάββα

Αρχές της Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Εκπαίδευση II

3ο

Υποχρεωτικό

Δ. Πρέντζας,
Μ. Χατζησάββα

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

4ο

Επιλογής

Δ. Πρέντζας

Πολυμέσα και Δίκτυα στην Προσχολική Εκπαίδευση

7ο

Επιλογής

Δ. Πρέντζας

Υπολογιστικά Περιβάλλοντα Διαχείρισης και Ανάλυσης Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων

7ο

Επιλογής

Α. Δραμαλίδης
Μεταπτυχιακά μαθήματα με εργαστηριακές ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζονται από το Εργαστήριο Πληροφορικής με εργαστηριακές ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Τα μαθήματα αυτά διδάχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ ξεκίνησε να δέχεται φοιτητές στο εαρινό εξάμηνο του 2013-14. Εισαγωγή των φοιτητών στο συγκεκριμένο ΠΜΣ γίνεται ανά διετία. Στο 1ο εξάμηνο διδάσκονται μαθήματα κορμού ενώ το 2ο εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα δύο κατευθύνσεων.

Τα δύο πρώτα μαθήματα του πίνακα διδάχθηκαν στον πρώτο κύκλο του ΠΜΣ (εισαγωγή φοιτητών το 2013-14) με υπεύθυνο τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Οι τίτλοι και η ύλη τους άλλαξαν από τον δεύτερο κύκλο του ΠΜΣ και μετά. Έτσι προέκυψαν το τρίτο και τέταρτο μάθημα του πίνακα που διδάχθηκαν στο δεύτερο κύκλο του ΠΜΣ (εισαγωγή φοιτητών το 2015-16) και θα διδαχθούν και στον τρίτο κύκλο (εισαγωγή φοιτητών το 2017-18).

Μεταπτυχιακά μαθήματα με εργαστηριακές ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

Υποχρεωτικό / Επιλογής

Διδάσκων/Διδάσκοντες

Εκπαιδευτικές Γλώσσες Προγραμματισμού: Υλοποίηση Ψηφιακών Ιστοριών (2013-14)

1ο

Υποχρεωτικό

Δ. Πρέντζας

ΜΜΕ και Ψηφιακά Παιχνίδια στην Εκπαίδευση (2014-15)

2ο

Υποχρεωτικό
(Α' Κατεύθυνσης)

Δ. Πρέντζας,
Ν. Παναγιώτου
Θ. Θεοδοσίου

Εκπαιδευτικές Γλώσσες Προγραμματισμού, Ψηφιακές Ιστορίες και Πολυμεσικές Εφαρμογές (από το 2015-16)

1ο

Επιλογής

Δ. Πρέντζας (2015-16),
Δ. Μαντζάρης (2017-18)

ΜΜΕ στην Εκπαίδευση (από το 2015-16)

2ο

Υποχρεωτικό
(Α' Κατεύθυνσης)

Ν. Παναγιώτου
Μεταπτυχιακά μαθήματα με εργαστηριακές ασκήσεις σε συγκεκριμένες ενότητες της ύλης

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζονται από το Εργαστήριο Πληροφορικής με εργαστηριακές ασκήσεις σε συγκεκριμένες ενότητες της ύλης. Το πρώτο μάθημα διδάσκεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα. Το δεύτερο μάθημα διδάσκεται από το 2015-16 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" Οι ενότητες της ύλης που περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ αφορούν ζητήματα Στατιστικής. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται από ομάδες διδασκόντων στις οποίες δεν περιλαμβάνονται μέλη του Εργαστηρίου Πληροφορικής.

Μεταπτυχιακά μαθήματα με εργαστηριακές ασκήσεις σε συγκεκριμένες ενότητες της ύλης

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

Υποχρεωτικό / Επιλογής

Διδάσκων/Διδάσκοντες

Εκπαιδευτική έρευνα: Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

1ο

Υποχρεωτικό

Ομάδα διδασκόντων

Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας

2ο

Υποχρεωτικό

Ομάδα διδασκόντων
Αλλες σελίδες του ιστότοπου

Γενικές πληροφορίες

Διεύθυνση εργαστηρίου

Μέλη εργαστηρίου

Υποστηριζόμενα μαθήματα

Ερευνητικό έργο

Υποδομή

Διδακτορικές διατριβές

Πτυχιακές εργασίες

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα