Διεύθυνση Εργαστηρίου ΠληροφορικήςΔιευθυντής του Εργαστηρίου από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010

Δημήτριος Πρέντζας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιιο Πατρών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιιο Πατρών

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιιο Πατρών
Διευθύντρια του Εργαστηρίου μέχρι το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Χριστίνα Μεταξάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Πτυχίο, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αλλες σελίδες του ιστότοπου

Γενικές πληροφορίες

Διεύθυνση εργαστηρίου

Μέλη εργαστηρίου

Υποστηριζόμενα μαθήματα

Ερευνητικό έργο

Υποδομή

Διδακτορικές διατριβές

Πτυχιακές εργασίες

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα