Εργαστήριο Πληροφορικής
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΤο Εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2000 (ΦΕΚ 176/31/7/2000) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των ζητημάτων της Πληροφορικής στο πλαίσιο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Η Πληροφορική είναι μια ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή με σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου (πέραν της κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών) αποτελεί η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Πληροφορικής καθώς και σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών της Πληροφορικής στην εκπαίδευση αποτελεί ενδιαφέρον ζήτημα των τελευταίων έξι δεκαετιών. Τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια τεχνολογίες της Πληροφορικής ενσωματώνονται και στην προσχολική εκπαίδευση. Διεξάγεται έρευνα από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα Πληροφορικής του Τμήματος:Τα συγκεκριμένα πρυπτυχιακά μαθήματα αποσκοπούν στην απόκτηση αναγκαίων γνώσεων που θα είναι χρήσιμες:

  • Στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών

  • Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών

  • Στον εργασιακό χώρο στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς σε οποιοδήποτε άλλο τομέα

  • Στο οικογενειακό περιβάλλον

  • Σε μέλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μαθημάτων εκπονούνται και εργαστηριακές ασκήσεις στο χώρο του Εργαστηρίου δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Υποστηρίζονται και πτυχιακές εργασίες των προπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών. Από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 εκπονούνται κατά μέσο όρο 2-4 πτυχιακές εργασίες ανά ακαδημαϊκό έτος σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην (προσχολική) εκπαίδευση.

Θα υποστηρίζονται επίσης και μεταπτυχιακά μαθήματα του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος που θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 καθώς και μεταπτυχιακές διατριβές.

Διεύθυνση Εργαστηρίου μέχρι και το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2008-09:

Χριστίνα Μεταξάκη, Καθηγήτρια

Διεύθυνση Εργαστηρίου από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-10:

Δημήτριος Πρέντζας, Επίκουρος Καθηγητής