Εργαστήριο Πληροφορικής

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Επιστημών Αγωγής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νέα Χηλή 68100, ΑλεξανδρούποληLaboratory of Informatics

Department of Education Sciences in Early Childhood
School of Education Sciences,
Democritus University of Thrace
Nea Chili 68100, Alexandroupolis
Greece

Greek English